Vervolgtraining Nordic Walking

Hoe kan ik Bijscholen?

Als u na de technieklessen succesvol wilt zijn in het aanbieden van vervolgtrainingen dan biedt Elmakes in samenwerking met INWA Nederland hiervoor een tweedaagse cursus met alle ingrediënten om succesvol te kunnen starten. Centraal in deze cursus staat het testen en meten van het aerobe uithoudingsvermogen. De, in Finland, ontwikkelde       UKK 2-km wandeltest stond in 1995 aan de basis van het succesvol ontwikkelen  van het Sportief Wandelen. In de loop der jaren zijn er meerdere testen welke door ons aanbevolen worden om uw cliënten langdurig te blijven begeleiden naar fitheid

Uithoudingsvermogen testen

Het testen van uithoudingsvermogen is een van de parameters van fitheid. Ideaal om de progressie van de fitheid over een grotere periode betrouwbaar in kaart te brengen. Het blijkt een betrouwbaar instrument te zijn om het ingangsniveau van de cliënt in kaart te brengen. Aan de hand van de resultaten kunt u een trainingsprogramma op maat aanbieden en/of de vorderingen voor wat betreft het uithoudingsvermogen zichtbaar maken

Studiemateriaal

Voorafgaand aan de cursus krijgt de cursist studiemateriaal aangeboden, welk bestudeerd dient te worden. Tevens zal er een instaptoets gemaakt dienen te worden om zodoende de cursusleider, Marco Maas, inzicht te geven in uw voorkennis.

Eerste cursusdag bijscholing

Tijdens de eerste cursus dag krijgt u informatie over de achtergronden bij het ontwikkelen van de test, de wijze waarop u deze verantwoord kunt afnemen en hoe u met of zonder computer programma de testresultaten kunt verwerken. Uiteraard zal de test ook praktisch geoefend gaan worden. Op de tweede dag, welke 75% praktisch gevuld zal zijn krijgt u allerlei training -en oefenvormen aangeboden. Belangrijke onderdelen zijn interval- en duur training, spelvormen, test- en meetonderdelen en differentiatie in niveau.

Tweede cursusdag bijscholing

Aan het einde van deze tweedaagse cursus bent u direct instaat om in uw omgeving succesvol te starten met gevarieerde trainingsvormen.

Kosten

De kosten voor deze tweedaagse cursus bedragen voor donateurs van INWA Nederland € 225,– inclusief 21% BTW.
Voor niet-donateurs bedraagt de cursusprijs € 295,00 incl. 21% BTW

Om de persoonlijke interactie mogelijk te maken is er gekozen voor een maximale groepsgrootte van 15 personen, ( minimaal 8 personen).

Inschrijvingen

De cursus zal gehouden worden in IJmuiden. Inschrijving, gebeurt op volgorde van ontvangst en kunt u doen via ons contactformulier.