Reintegratie

Elmakes is geruime tijd zeer actief en succesvol in het begeleiden van werk-
nemers welke arbeidsongeschikt geraakt zijn. Wanneer een medewerker arbeidsongeschikt geworden is, is het in zijn belang en in dat van de  werkgever dat hij, zo snel als verantwoord is, weer de werkzaamheden hervat. Normaal zal een medicus en/of paramedicus de eerste zorgverlener, maar als er een relatie is tussen de klachten en de arbeidsomstandigheden, dan kan de reïntegratietherapeut een belangrijke rol gaan spelen.

Bedrijfsarts

De bedrijfsarts zal Elmakes inschakelen wanneer hij hulp nodig heeft bij het vaststellen of de werknemer arbeidsgeschikt is en welke maatregelen er genomen moeten worden om dit mogelijk te maken. Er wordt nu niet gesproken over een patiënt, ondanks het feit dat de werknemer klachten heeft, maar over een cliënt. De opdracht tot interventie wordt namelijk verstrekt door de werkgever in opdracht met de bedrijfsarts. De werknemer
mag dit weigeren en ervoor kiezen om het herstel op de door zijn gekozen manier te laten gebeuren.

Lichamelijke belastbaarheid

Elmakes, als re-integratie bedrijf, biedt de mogelijkheid om door middel van
het uitvoeren van een belasting/belastbaarheidsonderzoek een indruk te krijgen over de lichamelijke belastbaarheid. Ziekte is vrijwel altijd een verstoring in de relatie belasting/belastbaarheid. In dit zeer uitvoerige onderzoek, uitgevoerd door een re-integratietherapeut, wordt de gehele ziektegeschiedenis met de cliënt doorgenomen, waarna er een gespecialiseerd onderzoek volgt. Naast dit onderzoek vult de cliënt een aantal vragenlijsten in, waarna de re-integratietherapeut een verslag opstelt, waarin ook een voorstel tot interventie is opgenomen. Na het opstellen van het verslag, volgt er een gesprek waarin het voorstel met de cliënt wordt besproken.

Naast een reguliere behandeling in zorg, denk aan fysiotherapie, manuele therapie en/of acupunctuur, kan er gekozen worden voor een specifiek trainingsprogramma.

Re-integratie in Finland

Elmakes baseert haar trainingsprincipes op ervaringen opgedaan bij de vele studiereizen naar Finland. In dit land van de 1000 meren is re-integratie een vanzelfsprekendheid. Preventie en werken aan herstel gaan hand in hand, want met een beroepsbevolking van iets meer dan 5 miljoen, is ieder beschikbaar stel handen een noodzaak. De Back Pain Monitor en de Isopack testen zijn de hoekstenen van het programma, aangevuld met UKK 2-km wandeltest en een zienswijze dat de mensen ook thuis zelfstandig moeten oefenen.

Programma’s

Elmakes biedt deze programma’s aan, waarin naast training van spierkracht, coördinatie en lenigheid ook de arbeidsvaardigheden worden getraind. U kunt hierbij denken aan tillessen, het hanteren van ladders, het werken achter een computer e.d. Deze trainingen vinden vrijwel altijd individueel plaats, of in kleine groepjes. Het aerobe uithoudingsvermogen, een belangrijke graadmeter voor conditie, wordt voornamelijk getraind met Nordic Walking en of Sportief Wandelen. Variërend van 2-6 x per week, in verschillende groepen of individueel, wordt niet alleen de conditie verbeterd maar vindt er ook een verbetering plaats van coördinatie, stabiliteit, mobiliteit en wordt het gevoel van eigenwaarde weer herwonnen.

Een gezonde geest in een gezond lichaam

De slogan “Een gezonde geest in een gezond lichaam” is hierbij zeker van toepassing. Elmakes is niet alleen in de regio Velsen actief, maar ook buiten onze gemeentegrenzen actief met re-integratie. Hiervoor is een netwerk opgebouwd met partners in Beverwijk, Hoofddorp, Heemstede en Haarlem. Indien noodzakelijk kunnen er psychologen en maatschappelijk werkers worden ingeschakeld, vooral bij het uitvoeren van trainingsprogramma’s bij mensen die wegens een “burn-out” arbeidsongeschikt geraakt zijn. U ziet het re-integratie is een samenspel van vele mensen, en de coördinatie hiervan is in handen van Elmakes. Re-integratie een niet meer weg te denken onderdeel van de activiteiten van Elmakes en een continue uitdaging om de arbeidsongeschikten zo goed mogelijk te helpen en begeleiden bij werkhervatting.

Voor meer informatie of aanmelding klik op contact