Vooropleiding instructeur Nordic Walking

Informatie betreffende de vooropleiding tot instructeur  Nordic Walking volgens de richtlijnen van de International Nordic Walking Federation, (INWA).

In Nederland is Elmakes de officiële vertegenwoordiger van de INWA en voert sinds augustus 2004 de educatie uit in samenwerking met de Stichting Nordic Walking Nederland, (SNWN).

De Stichting Nordic Walking Nederland baseert haar samenwerking met de INWA op het feit dat de INWA anno 2015 nog steeds  de enige officiële internationale organisatie is welke Nordic Walking diepgaand blijft ontwikkelen. Uitgangspunt hierbij blijft dat INWA Nordic Walking ziet als een verlengstuk van gewoon wandelen.  Door middel van een uitgekiend, door internationaal ervaren docenten, ontwikkeld onderwijsprogramma “Every Step Counts”, wordt deze sport op verantwoorde wijze wereldwijd uitgedragen.
De INWA is opgericht in 2000 in Finland, het moederland van Nordic Walking.

Vooropleiding:

Om toegelaten te worden tot de Vooropleiding instructeur  Nordic Walking heeft de INWA geen toelatingseisen opgesteld. Wel dient de kandidaat te beschikken over een geldig reanimatie diploma en dient de Nordic Walking techniek door een INWA gecertificeerde instructeur te zijn aangeleerd.
Indien dit nog niet het geval is kunt u in overleg met Elmakes een afspraak maken hoe u in contact kunt komen met een INWA instructeur bij u in de buurt. Natuurlijk kunt u ook een techniek cursus van 6 lessen ad € 75,– inclusief btw bij Elmakes volgen.

Inhoud en opbouw cursus:

INWA heeft deze cursus, welke bestaat uit meerdere modules, zorgvuldig samengesteld zodat u een speciaal op Nordic Walking gericht opleidingsprogramma gaat volgen. Er is de afgelopen jaren gekozen voor een mix van thuisstudie, hoorcolleges en praktijklessen.

Thuisstudie:

U ontvangt een reader waarin de volgende zaken aan de orde komen:

 • Leiderschap/ didactiek
 • Inspanningsfysiologie
 • Anatomie
 • Hartslagmeting en gebruik van hartslag
 • Aërobe en anaërobe trainingsprincipes
 • Testen en meten van uithoudingsvermogen
 • Inspanningsfysiologie
 • Trainingsleer
 • Warming-up en cooling-down

Om uw kennis na het bestuderen van een module te toetsen verstrekken wij werkbladen. Deze kunt u naar Elmakes sturen, waarna u ze gecorrigeerd terug zult ontvangen.
Tijdens de hoorcolleges wordt er een verdere verdieping gegeven van de theorie inzake inspanningsfysiologie, anatomie, pathologie en trainingsleer.
Ook zal er volop ruimte worden geboden om onderwerpen als leiderschap, didactiek e.d. verder te ontwikkelen.

Eindtermen:

Om met goed gevolg uw vooropleiding af te ronden dient u na het volgen van de cursus positieve toetsen van bekwaamheid te hebben afgelegd in de navolgende zaken:

 1. Voldoende kennis op het gebied van anatomie toegespitst op Nordic Walking
 2. Voldoende kennis op het gebied van (inspannings) fysiologie
 3. Het voldoende kunnen integreren van bovenstaande zaken
 4. Voldoende beoordeling van leidinggeven aan een groep

Deze 4 onderdelen worden getoetst in de cursus, middels open vragen en een praktijktoets.
Als aan alle bovenstaande zaken voldaan is krijgt de cursist een certificaat en kan hij/zij doorstromen naar de instructeurscursus van 3 dagen.

Tijdsduur:

De totale cursusduur bedraagt 60 uur, waarvan 16 contacturen en 44 uur thuisstudie.
Een praktijkstage van 8 uur maakt onderdeel uit van de cursus. Daarnaast wordt er 1 cursusdag in IJmuiden georganiseerd. Deze zal plaatsvinden op vrijdag en altijd in combinatie met de  de derde dag van de instructeurscursus, vrijdag van 09.00 uur- 17.00 uur.

Kosten en locatie:

De kosten voor deze vooropleiding bedragen  € 350,– inclusief btw, hierin zijn de readers, lunches, koffie en thee inbegrepen.

Inschrijving:

U kunt ons contact formulier invullen en wij zullen u zo spoedig mogelijk de juiste formulieren toesturen.

 

 

Share