Wandelbegeleider worden

Cursus wandelbegeleider (niveau 1)

Omschrijving functie wandelbegeleider:

De wandelbegeleider is in staat om verantwoord met een groep wandelaars op pad te gaan die geen verhoogd gezondheidsrisico hebben. Hij is in staat om een calamiteitenplan te maken en uit te voeren. Hiervoor is het hebben van een geldig reanimatie diploma zeer gewenst. Daarnaast moet hij in staat zijn een draaiboek te maken voor het organiseren van een wandeltocht en of een wandelevenement. Zijn toegevoegde waarde is veiligheid, kennis van omgeving, natuur en groepsgevoel kweken. De cursus Wandelbegeleider duurt een dag, waarbij de deelnemers vooraf een  huiswerkopdracht maakt.

Werkvormen

De deelnemers krijgen een huiswerkopdracht thuisgestuurd, welke zij minimaal 14 dagen voor de cursusdatum terugsturen naar Elmakes. Deze  huiswerkopdracht is bedoeld om de eigen kennis vooraf te toetsen. Op de cursus zal deze huiswerkopdracht besproken worden. De cursist krijgt op de cursus informatie aangeboden over leiderschap, het opstellen van een calamiteitenplan, het begeleiden van wandelgroepen, Eerste Hulp bij Sport ongevallen en materialen.

Beoordeling vindt plaats op basis van ingeleverde huiswerkopdracht, positieve attitude tijdens de cursus en een actieve deelname aan de cursusopdrachten. Bij een voldoende waardering ontvangt de wandelbegeleider een certificaat en kan hij donateur van de Stichting Nordic Walking Nederland worden.

 Eindtermen wandelbegeleider

 1. Heeft kennis gekregen in de effecten op gezondheid van wandelen
 2. Kent de risico’s van wandelen en is in staat om een calamiteitenplan op te stellen
 3. Heeft een reanimatie diploma
 4. Kent de elementaire begrippen van EHBSO
 5. Is in staat om de meest elementaire eerste hulp toe te passen
 6. Is in staat om een wandeltocht te begeleiden
 7. Is in staat om een draaiboek te maken voor publiciteit rondom wandeltochten
 8. Heeft begrip van leiderschap en kan dit toepassen
 9. Kan de begrippen entertainer, stimulator, motivator, begeleider, gids en vraagbaak invullen
 10. Heeft kennis genomen van eigenschappen van een goede uitrusting, wandelschoenen, kleding, handschoenen en hoofdbedekking
 11. Heeft bewezen een blauwdruk te maken voor plan van aanpak in eigen omgeving.

Einddoel

De wandelbegeleider is in staat om met een groep wandelaars op pad te gaan. Hij is in staat om een calamiteitenplan te maken en uit te voeren. Hiervoor is het hebben van een geldig reanimatie diploma verplicht.. Zijn toegevoegde waarde is veiligheid, kennis van omgeving, natuur en groepsgevoel kweken.

Wanneer een wandelbegeleider enthousiast geworden is en beschikt over gebleken ervaring, kan hij besluiten om te specialiseren. Deze cursus is een ideale opstap voor de cursus Activity Leader. Wandelbegeleiders werken vaak samen met INWA instructeurs en naast het begeleiden van wandeltochten ondersteunen zij de INWA instructeur bij de  promotie voor Nordic Walking.

Cursusinformatie

Cursusleiding: Marian Schijf
Certificaat: Bewijs van deelname, indien aan de cursusvoorwaarden voldaan is
Kosten:  €  95,– pp, incl.btw
Datum: ivm Covid geen datum bekend

Inschrijving

U kunt ons contact formulier invullen en wij zullen u zo spoedig mogelijk de juiste formulieren toesturen.